image

busses skole

faktuelle oplysninger 

elevtal
Den 5. september 2017 var der 314 elever på skolen fordelt på 13 klasser.
Skolen optager børn fra begynderklasse til og med 9. klasse.
Skolen er ensporet fra begynder- til 6. klasse og har 2 spor i 7. 8. og 9. klasse.  
Der er ingen 10. klasse.

Busses Skole opretter hvert år en ny 7. klasse. Der afholdes orienteringsmøde for 7. klasse i januar/februar og for ny
begynderklasse i november (se   aktivitetskalender). For indbydelse til møderne skal barnet være indskrevet på
skolens venteliste. Dette gøres elektronisk på www.busses.dk > kontakt > indmeldelse.

klassekvotient
Den gennemsnitlige klassestørrelse er på 22 - 25 elever. Almindeligvis 24 elever.
I enkelte klasser er der færre elever da lokalerne er mindre. 
 

folkeskolens 9. klasseprøve
For at se skolens karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve henvises til www.uvm.dk, eller benyt nedenstående links.

 

karakterfordeling

https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/TargitProxy?doc=vfs://Global/Grundskolen/Lov%20om%20gennemsigtighed/GS_LovOmGennemOg%C3%85benhed_Karakterfordeling.xview&STIL%20Tabular%20GS_Karakterer.GS%20Resultater.[Institution].[Institutionsnummer]=[Institution].[Institutionsnummer].%26[157015]

 

karaktergennemsnit

https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/TargitProxy?doc=vfs://Global/Grundskolen/Lov%20om%20gennemsigtighed/GS_LovOmGennemOg%C3%85benhed_Karaktergennemsnit.xview&STIL%20Tabular%20GS_Karakterer.GS%20Resultater.[Institution].[Institutionsnummer]=[Institution].[Institutionsnummer].%26[157015]

 

overgangsfrekvens
Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
link til undervisningsministeriets database

it
Alle elever fra 3. klasse og op anvender iPad i undervisningen.
Skolen råder over et begrænset antal iMac til brug for musik, film og foto redigering.
Elever i udskolingen medbringer selv eget IT udstyr. Skolen sørger for trådløst netværk og adgang til internettet.
Opgaver og besvarelser afleveres elektronisk til læreren.

skolens personale
Der er ansat 2 ledere, 26 lærere, 11 pædagoger, 2 sekretærer, 2 pedeller samt rengøringspersonale.