image

busses skole

skolepenge

skolepengesats - pr. 01.01.2019

Bestyrelsen har på sit seneste møde torsdag den 20. september 2018, besluttet nedenstående sats for skolepengene og betaling for fritidsordningen fra 1. januar 2019 og 1. august 2019.

skolepenge

Skolepenge betales samlet i 12 rater. pr. 1/1 pr. 1/8
beg. - 3. klasse pr. måned 1.875 kr. 1.875 kr.
4. - 5. klasse pr. måned 1.925 kr. 1.925 kr.
6. - 9. klasse pr. måned 1.975 kr. 1.975 kr.Det må forventes at satsen reguleres pr. 1. januar det følgende år.


skolefritidsordning

Der betales i 11 rater. pr. 1/1 pr. 1/8
beg. - 3. klasse (11 betalingsrater) pr. måned 1.875 kr. 1.925 kr.
4. - 5. klasse (11 betalingsrater) pr. måned 1.250 kr. 1.275 kr.

   


søskendemoderation

Ved flere end 2 børn gives der 50 % på efterfølgende børn.


forældreforening

Optagelse  1.825 kr.
Kontingent uændret (500 kr. i marts og oktober) 1.000 kr.

 


indmeldelsesgebyr

Ved endelig indmeldelse betales et gebyr på 3.650 kr.


Ved eventuel senere framelding tilbagebetales gebyret ikke.


klassekasse

Opsparing til afholdelse af lejrskoler søges fordelt over året og kan falde i alle andre måneder end marts og oktober.


betaling

Betalingen skal tilmeldes betalingsservice (PBS). PBS kundenummer består af bogstaverne FO (O som Oskar) og et sekscifret forældrenummer der starter med et 0 eller et 1 tal eksempelvis 098773 (FO098773) eller 198773 (FO198773). Forældrenummeret oplyses på girokortet fra PBS. Hvis der er tvivl, så kontakt skolens kontor telefon 3953 0231 eller send en besked i ForældreIntra til: BUS (Busses Skoles kontor).

Der betales i måneden forud. Skolepenge for august opkræves første bankdag i juli (ingen opkrævning for fritidsordning). Skolepenge for september og betaling for fritidsordning for august opkræves begge den første bankdag i august måned. Den sidste rate for både skolepenge og fritidsordning opkræves den første bankdag i juni måned.

Ved for sen indbetaling opkræves der et rykkergebyr på 100,00 kroner samt morarenter på 2% pr. påbegyndt måned.
Det er muligt at søge om delvis friplads. Ansøgningsskema kan afhentes på skolens kontor.

Bestyrelsen og Bjarne Højlund