image

busses skole

minibussen og bussen

Minibussen og Bussen kalder vi skolens fritidsordning. Tiden i Minibussen / Bussen (skolefritidsordningen/klub), før og efter undervisningstimerne, betragtes som børnenes tid (fritid).

Det skal være et godt sted at være, og derfor lægger vi stor vægt på at skabe et miljø, hvor børnene føler sig hjemme og møder kærlige voksne i en tillidsfuld relation. Et miljø, hvor der er plads til både børn og voksnes forskelligheder.

Vi ønsker, at skabe en atmosfære, hvor der udover værksteder, er plads til humor, hygge og afslapning. Minibussen/Bussen tilbyder en række aktiviteter, der dækker de fleste børns interesser. Det er lige så vigtig for børnene at kunne lege sammen, som at kunne udfolde sig i værkstederne. Børnene skal lære at begå sig med hinanden. Vi lægger stor vægt på at følge det enkelte barn, for at støtte dem i processen med at tilegne sig sociale kompetencer.

Vi ønsker:

 • at støtte børnenes virkelyst og hjælpe dem til at udvikle en række færdigheder
 • at give børnene gode oplevelser og stimulere deres nysgerrighed og naturlige undren
 • at tage udgangspunkt i det enkelte barns behov
 • at acceptere og lære af hinandens forskelligheder
 • at opleve sig som del af et større fællesskab
 • at støtte børnene i, at løse deres indbyrdes konflikter selv
 • at vise børnene tillid og give dem lov til at lege, uden hele tiden at være overvåget af voksne
 • at styrke det enkelte barns selvværd

Vi har åbent om morgenen, før skolen begynder. Her kan børnene vågne til en hyggelig snak, et spil og en kop te.

Når skolen begynder, går de hen til deres klasser.

Pædagogerne fra Minibussen deltager i skolens undervisning sammen med lærerne i op til seks timer om ugen. Pædagoger fra Minibussen deltager også når klasserne er på lejrture.

Når skolen slutter, er der åbent igen. Her kan børnene frit vælge mellem aktiviteterne.

Disse kan være:

 • udfoldelser i gymnastiksalen
 • boldspil på sportsbanerne
 • rollespil / levende stratego i mosen
 • diverse ture, svømmehal, skovtur, skøjtehal mv.
 • Lerarbejde
 • Smykker
 • Træsløjd
 • Læderarbejde
 • tegne / male
 • sy / broderi
 • teater / drama
 • madlavning / bagning
 • brætspil, kortspil, andre spil
 • dans
 • bussedans (tilvalg)
 • individuel musikundervisning i musikkredsen (tilvalg)
 • karate (tilvalg)

På skift deltager børnene på ture til svømmehallen, skoven, museer og andet.

Om eftermiddagen får børnene tilbud om et let måltid mad og her gives der meddelelser til børnene.

I skoleferierne arrangerer vi mange ture ud af huset, det er derfor vigtigt, at børnene i de dage møder senest kl. 10 og kan være her til kl. 15. Hvis børn der har tilmeldt sig i ferierne ikke kommer, ønsker vi besked herom ligeledes inden kl. 10.

Skolefritidsordningen holder lukket fire uger i løbet af sommeren, samt mellem jul og nytår. Desuden holdes lukket fredag efter skolens som- merafslutning (lukket sidste fredag i juni måned).

ledelse for fritidsordningen

Busses Skoles fritidsordninger – Minibussen og Bussen - drives af Busses Skole. Det er skolens bestyrelse, der er øverste myndighed. For Minibussen/Bussen er der nedsat en styrelse med forældrerepræsentanter fra alle klassetrin (begynderklasse til 5. klasse). Ledelsen varetages af skoleleder i samarbejde med dagligleder og personalet.

uddrag fra vedtægterne for fritidsordningen

“Formålet med Busses Skoles fritidsordning er at skabe et fristed med udviklende og sunde aktiviteter, hvor børn i samvær med andre børn og voksne kan opholde og beskæftige sig efter skoletidsophør. Fritidsordningen optager børn, der går på Busses Skole.”

minibussen - begynderklasse (første skoleår) til 2. klasse
Daglig leder: Bente Bosse
Souschef: Gitte Eismark

bussen - 3. til 5. klasse
Afdelingsleder: Morten Hartmann  

indmeldelse og udmeldelse
Alle børn på Busses Skole fra begynder- til 5. klasse er automatisk optaget i skolens fritidsordning. Udmeldelse skal ske skriftligt med
to måneders varsel til udgangen af et skoleår. Eleverne udmeldes automatisk efter 5. klasse.

åbningstider
Mandag til torsdag       7.30 – 17.00
Fredag                        7.30 – 16.30

Der er lukket mellem jul og nytår og fire uger i sommerferien, samt andre dage i årets løb. Datoer fremgår af den aktuelle skole- og ferieplan. Se den lille folder om Minibussen for mere information.

telefon
Minibussen  -  3969 0054 - vælg Minibussen
Bussen  -  3969 0054 - vælg Bussen

adresse
Minibussen/Bussen (SFO) Busses Skole, Mosebuen 1, 2820 Gentofte