image

busses skole

udmeldelse  

Udmeldelse sker skriftligt til skolens kontor og i henhold til vedtægterne.
Udmeldelse af skolens fritidsordning sker automatisk efter 5. klasse.
Ved afslutning af 9. klasse udmeldes eleven automatisk af skolen.
Der betales for den måned, hvor udmeldelsen sker samt de efterfølgende to måneder.