image

busses skole

skoledagens opbygning 

Skoledagene på Busses Skole er opdelt i tre moduler á 90 minutter med to frikvarterer på cirka en halv time. Vi har med modulordningen forsøgt at give skoledagen en roligere rytme med færre fagskift og mere ro om arbejdet. Samtidig får frikvartererne en længde, der giver børnene bedre mulighed for at lege og få legen afsluttet inden næste modul.

 

8:15 – 9:45 1. og 2. lektion
9:40 morgensang/samling
10:15 – 11:45  3. og 4. lektion
12:20 – 13:50  5. og 6. lektion
14:00 – 14:45  7. lektion
Skolens klokke ringer: 8:15, 9:40, 10:15 og 12:20

                  

                          

              

              

              

morgensang

I skoleåret er der fælles morgensang en dag om ugen for elever fra 4. til 9. klasse og lærere. De andre fire dage er der morgensang for begynderklasse–6. klasse, og morgensamling en dag om ugen for 7.–9. klasse. ­Forældre er velkommen til at deltage.

Morgensangen tilrettelægges af musiklærer og skoleleder. Pedellen sætter bænke frem, og eleverne i 5. klasse stiller dem på plads efter morgensang. Klasser, enkelte elever, lærere inddrages (henvender sig, opfordres). Det er oplagt, at elever refererer fra ture, spændende oplevelser, spiller teater, musik, synger osv.

Ved tilrettelæggelsen tages hensyn til aktuelle begiven­heder, højtider, mærkedage og andet. Eleverne har faste pladser til morgensang. Den lærer, der har haft klassen i timen forinden, følger klassen til morgensang og sidder sammen med eleverne.

Morgensamling for udskolingen tilrettelægges af eleverne i samarbejde med klasselærerne og efter fælles aftale med udskolingslærerne.

gårdvagter

I spisepausen fra kl. 11.45 til 11.55 har den lærer, der har haft klassen i timen forud, ansvaret for klassen, mens der spises. Fra kl. 11.55 til 12.20 har gårdvagterne ansvaret for tilsynet med børnene. Det samme gælder i frikvarteret fra kl. 9.50 til 10.15.

morgenkaffe

Skolen indbyder de forældre, der har tid og lyst til morgenkaffe. Kaffe kan hentes på lærerværelset, og man er velkommen til at sidde ved de hvide borde ved indgangen og læse avisen.