image

busses skole

kreativt og praktisk 

Vi lægger vægt på, at børnenes kreative og praktiske evner gennem hele skoleforløbet bliver stimuleret igennem den måde undervisningen tilrettelægges på. 

Eleverne modtager undervisningen i musik, billedkunst, drama, håndarbejde/textil og sløjd. Se skolens fag for en uddybning.
I forbindelse med skolens fødselsdag, jule- og årsafslutning, emneuger, temauger arbejdes der ofte med kortere eller længere dramaforløb, der opføres for elever, forældre og lærere

natur
Vi ønsker, at børnene i skolen møder naturen og bliver kendt med at færdes og bruge den på en god måde. Naturen omkring Busses Skole bruges flittigt. Vi har Nymosen tæt ved og kun 20 minutter i tog til Hareskoven. Gentofte Sø er blot en gåtur på 10 minutter. Der er tit udflugter ud i naturen, enten i skolens regi eller i fritidsordningen.