image

busses skole

børnene leder

Boden

6. klasse står for boden. Boden sælger boller og andet supplement til elevernes madpakke. Vi sælger ikke slik. Boden er åben i de to store frikvarterer. De dage, hvor 6. klasse ikke er på skolen, er boden lukket.

elevråd

Børnene på skolen skal sammen med deres kammerater og lærere udvikle sig og lære i deres eget tempo. De skal have mulighed for at realisere ideer om medbestemmelse og selvstændiggørelse. På Busses Skole tager vi hensyn til børnenes behov for både bundethed og frihed – krav, der naturligvis varierer fra aldersgruppe til aldersgruppe. I skolens hverdag arbejder vi hele tiden med at omsætte ideerne om medbestemmelse og medansvar i praksis, uden at de basale behov for trygge rammer om skolelivet tilsidesættes.

I alle klasser holdes der klassemøder efter behov, hvor det sociale liv, undervisningen og samværet på skolen diskuteres og planlægges. Elevrådet mødes hver anden uge. Elevrådet forvalter elevernes fælleskasse.