image

busses skole

fravær 

Skolen henstiller til forældrene, at de så vidt muligt und­lader at bede børnene fri i skoletiden. Henvendelse om at få fri fra skole i mere end én dag skal ske skriftligt til skolelederen.

I tilfælde af et barns sygdom giver forældrene besked samme dag via beskedsystemet i ForældreIntra.

Fraværet registreres, og der gives besked, så både klasselærer og Minibussen/Bussen er orienteret.