image

busses skole


samarbejdet mellem skole og hjem
 

Busses Skole ser det som en vigtig opgave at have forældrene med i det daglige arbejde. Det gøres ved gensidig kommunikation og et aktivt samarbejde omkring hvert barn og hver klasse. Samarbejdet mellem forældrene og skolen foregår på forskellige måder. Alt lige fra den korte uformelle samtale på gangen eller i telefonen, over planlagte møder til foredrags- og diskussionsaftener. Skolen bruger SkoleIntra (intranet) til kommunikation mellem hjem og skole.

forældremøder

Kort tid efter skoleårets start holder vi forældremøder i alle klasser, hvor lærerne fremlægger deres planer for undervisningen i det kommende år, og forældrene får lejlighed til at kommentere og diskutere planerne.

I løbet af skoleåret holder vi forældremøder efter behov, hvor både forældre og børn er tilstede. Møderne kan have til formål at løse problemer, planlægge undervisning, lejrture el.lign.

forældrearbejdsdag

Én dag om året inviterer vi til forældrearbejdsdag. Det er her skolens legeplads får et super eftersyn og "firkant-stregerne" bliver synlige igen. Ukrudt bliver fjernet, blomster plantet, og en væg bliver malet. Når så dagen oven i købet byder på en udsøgt frokost, kreeret af forældre under en koks kyndige ledelse, er dagen fuldendt og noget de færreste ønsker at undvære.

forældredag

Tilsvarende forældreengagement ser vi, når lærere og pædagoger holder pædagogisk dag, og forældre for en dag overtager skolen og fritidsordningen. Det er en dag, hvor forældrene får mulighed for at følge børnenes hverdag og selv sætte dagsorden for skolen. Samtidig giver det skolens personale en mulighed for at udvikle skolens undervisningstilbud og pædagogik.