image

busses skole

historie 

Fra fru Busses dagbog

"Da det saa lykkedes at komme i Besiddelse af Strandparksvej 15, gik vi for første Gang ind under rolige og trygge Forhold. Den 20. August 1929, den Dag, da vort allerstørste Ønske blev opfyldt, da vi indviede vor nye Skole, var vel nok Skolens største Festdag."

Midler til køb af dette store hus var slet ikke for hånden i 1929, og det var i virkeligheden et uhyre dristigt skridt. De fleste ville sikkert have veget tilbage for en sådan beslutning som ene kvinde, 55 år gammel.

I dagbogen står videre: "Da jeg havde underskrevet Papirerne, syntes jeg, at jeg havde solgt mig selv, og at det maatte være umuligt at sove roligt mere. Men saa en Dag, som jeg stod ude på Vejen under Lindetræerne og saa paa den store, hvide Bygning og følte mig saa lille, vidste jeg pludselig, at hvis jeg havde Evner og Styrke til dette store Værk, saa ville Vor Herre nok hjælpe mig og lægge sin Velsignelse i det. Og lykkedes det ikke, ja saa var det vel Hans Mening – og saa var jeg tryg."

Skolens historie

Den første friskolelov kom i 1853. Retten til den fri skole blev grundlagt af de ”stærke jyder” tilbage i 1830’erne. Kampen om en fri skole handlede om, hvem der havde retten til opdragelse og dannelse af børnene. Var det forældrene eller staten?

Jyderne vandt hævd til deres egne børn, men inden da havde der været en række hårde kampe mellem staten og disse fattige husmænd og bønder. De stod fast – om så det gjaldt deres egen bolig. Heraf kommer udtrykket ”de stærke jyder”. Ud af den konflikt opstod § 76 i Grundloven af 1849, og som er det juridiske udgangspunkt for oprettelse af frie skoler i Danmark – herunder Busses Skole.

Busses Skole er oprettet af fru Kirsten Busse den 10. oktober 1917 i en treværelses lejlighed i Hellerup, hvor hun gav lektiehjælp for 50 øre i timen. Børnene, som før havde haft det svært i skolen, fik deres selvtillid tilbage og blev glade for at gå i skole efter hjælpen fra fru Busse.

Flere forældre henvendte sig til fru Busse, og på deres opfordring oprettede hun Fru K. Busses Privatskole. Efter nogle år med skiftende lokaleforhold fik skolen i 1929 fast adresse med egne bygninger på Strandparksvej 15 i Hellerup. Fru Busse var leder af skolen frem til 1948, hvor hun i en alder af 75 overlod ledelsen til sin datter, medbestyrerinde Inger Lund.

Skolen har fra 1969 været en selvejende institution og har siden 1976 haft til huse i bygninger på Mosebuen i Vangede. Busses Skole ledes i dag af Bjarne Højlund.

Fra starten har der været lagt vægt på børnenes trivsel og skolens motto 'Et godt sted at lære – et godt sted at være' afspejles godt i Kirsten Busses citat fra 1932:

"Et Barn skal føle sig tryg og glad for at kunne trives. Hvis Barnet ikke trives i Skolen, maa Hjemmet straks meddele Skolen det. Saa er der enten noget i Vejen med Skolens Forhold til Barnet eller med Barnets Forhold til Skolen. Ofte er det, der for Barnet er en stor Hindring, kun en Bagatel, som let kan rettes."

Busses historie – skridt for skridt

1917 Kirsten Busse, født den 24. maj 1873, enke efter læge Rudolf Busse, opretter den 10. oktober Fru K. Busses Privatskole. Skolen holder til på Strandparksvej 2, 2. sal i en 3-værelses lejlighed.
1922 Skolen flytter til Hellerupvej i en villa med have.
1923 Skolen lejer sig ind i en villa på Lille Strandvej 1.
1926 Skolen opnår statstilskud.
1929 Skolen får sit eget hjem i villaen på Strandparksvej 15, Hellerup.
1931 Skolen opnår kommunalt tilskud.
1932 Der afholdes første gang lejrskole på "Storedam".
1937 Skolens 20-års fødselsdag. Fru K. Busses Privatskoles Venner oprettes.
1940-45 Besættelsestiden i Danmark. Den mørke tid præger skolen.
1944 Første 'Lagkagegilde' for udgående elever.
1945 Skolen er lukket fra 2. maj på grund af optræk til uroligheder og åbner igen den 14. maj i et frit land. Ordblindeundervisningen starter.
1947 Der indføres gratis tandpleje for skolens elever.
1948 Fru Busses 75-års fødselsdag den 24. maj. Efter morgensang serveres morgenkaffe for 150 gamle elever og forældre, (sukker til eget forbrug måtte medbringes). Kirsten Busse overgiver som 75-årig skolens ledelse til sin datter Inger Lund.
1949 Hjælp til børnehjemmet Gertrud Rasks Minde i Lichtenau på Grønland starter. Gennem 17 år indsamles hvert år tøj og penge.
1953 Kirsten Busse tildeles "Den kongelige belønningsmedaille af 1. klasse med Krone".
1954 Skolelægeordningen indføres.
1960 Den 16. januar dør Kirsten Busse, skolens stifter og leder gennem 31 år.
1967 Skolens 50-års fødselsdag fejres den 10. oktober. Stor fest for forældre, daværende og gamle elever og lærere på Gammel Hellerup Gymnasium.
1969 Skolen bliver under navnet "Busses Skole" en selvejende institution med forældrevalgt bestyrelse.
1969 Inger Lund slutter. Som ny leder bliver Olga Arendrup.
1971 Børnehaveklasse oprettes.
1975 Skolen får af Gentofte Kommune stillet en grund på Vangedevej til rådighed. En ny skole tegnes af professor K.P. Harboe og opføres af Højgaard & Schultz A/S. Rejsegilde den 29. august.
1975 Olga Arendrup slutter og bliver afløst af Arne Madsen.
1976 Den nye skolebygning står færdig, og skolen flytter ind den 1. marts. Den nye bygning indvies den 29. april.
1982 Gymnastiksalen bygges.
1982 Indskolingsordningen indføres. Fritidsordningen for Begynder–2. klasse bliver til Busses Skoles Legestue. Første nummer af Busse-avisen udkommer.
1986 Fritidsordningen Bussen for 3.–6. klasse oprettes.
1992 Skolen fejrer 75-års fødselsdag.
1997 Arne Madsen stopper som skoleleder. Bjarne Højlund tiltræder den 1. april.
1997 Skolen fejrer 80-års fødselsdag.
1998 10. klasse afvikles.
1998 Skolen bliver dobbeltsporet fra 8. klasse.
2001 Første skoleår omdøbes til begynderklasse.
2002 Ny 1. sal på østfløjen, tegnet af arkitekt Kim Rasmussen, tages i brug.
2003 Ny fritidsordning – Minibussen – indvies.
2007 Nyt naturfags- og sløjdlokale tages i brug.
2007 Skolen fejrer 90-års fødselsdag.
2008 Ny nordfacade ud til Mosebuen.
2010 Skolen bliver dobbeltsporet fra 7. klasse.
2011 Indskolingen renoveres.
2012 iPad implementeres fra 3.–9. klasse.
2012 Østfløj renoveres.
2013 Fysik renoveres.
2014 Nyt musiklokale. Nye lærerarbejdspladser. Reform implementeres i en Busse-version.