image

busses skole

om mellemtrinnet 

Mellemtrinet er 3.-6. klasse. Der bygges videre på læringsprincipperne fra indskolingen. Værkstedstimerne udgår, og i stedet tilføjes der nu natur/teknik, håndarbejde, sløjd, billedkunst og hjemkundskab. Engelskundervisningen begynder i 3. klasse.

Siden 2012 får alle elever fra 3. klasse udleveret en iPad, der flittigt bruges i undervisningen. Dermed har vi taget et nyt markant pædagogisk skridt, som vi forventer os meget af.