image

busses skole

om udskolingen 

Udskolingen er 7. til 9. klasse. Vi kalder også udskolingen for overbygningen. Natur/teknik bortfalder, og i stedet ­udvides fagrækken med fysik/kemi, biologi og geografi. Eleven får mulighed for at vælge mellem tysk eller fransk. Der indføres valgfag – P-fag (beskrevet andetsteds).

I udskolingen er eleverne blevet store, og der forventes fra skolens side, at de nu er parate til at tage et større ansvar for sig selv og deres læring. Det afspejles i den måde, hvorpå der bliver undervist og i skolens årsplan. Fagligheden får nye dimensioner, og mængden af hjemmearbejde øges. Eleverne får lov til at forlade skolen i frikvartererne og benytte lokalområdet.

Det forventes, at eleven har sin egen bærbare computer til rådighed. Skolen er behjælpelig med indkøb hvis ønsket.