image

busses skole

klassetrin og spor på skolen 

Den 5. september 2016 var der 299 elever på skolen fordelt på 13 klasser. Skolen optager børn fra begynderklasse til og med 9. klasse. Skolen har én klasse pr. årgang fra begynder- til 6. klasse og to spor i 7. 8. og 9. klasse. Der er ingen 10. klasse.

Busses Skole opretter hvert år en ny 7. klasse. Der afholdes orienteringsmøde for 7. klasse i februar og for ny begynderklasse i januar. For indbydelse til møderne skal barnet være indskrevet på skolens venteliste. Dette gøres elektronisk her.

gennemsnitlig klassekvotient

Den gennemsnitlige klassestørrelse er på 22 - 24 elever. Det hænder at en klasse er på 25 elever.
Den almindelige klassekvotient er 24 elever. I enkelte klasser er der færre elever da lokalerne er mindre. 

antal lærere

Der er ansat godt 28 lærere på skolen.

karaktergennemsnit

For at se skolens karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve henvises til www.uvm.dk.

LINK til ”Grundkarakterer for 9. klasse 2015/2016, Busses Skole

overgangsfrekvens til anden uddannelse

oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:

LINK til ”Overgang til uddannelse i procent for 9. klasse, Busses Skole