image

busses skole

årsplan 

Årsplanen er udgangspunkt for skolens planlægning af aktiviteter i skoleåret og af undervisningen. Undervisningsplanerne spiller bl.a. sammen med skolens årsplan.

Årsplanen udleveres i forbindelse med årets første forældremøde i de enkelte klasser. 

Årsplanen indeholder for eksempel lejrskoler, andre undervisningsuger, tema- og emneuger, arrangementer i løbet af året med forældre, elever og lærere og i det hele taget forhold, der præger skolens liv og pædagogik.

Skolestart

Vores første skoledage er traditionsbundne, og vi holder af dem. Fra 1. til 9. klasse mødes vi ved flagstangen og synger året i gang og springer ind i det nye år som en ’prop’.

Nye børn til begynderklassen møder et par dage senere end resten af skolen og bliver taget godt imod af elever i indskolingen og 5. klasse samt af klassens lærere. Børnene møder frem forventningsfulde og glade, og forældrene er ikke til at skyde igennem. Hvert eneste år i august er det en kæmpe oplevelse og meget livsbekræftende at opleve de små nybegyndere, der træder deres første betydningsfulde skridt ind i nyt land. Der går som regel lidt tid, før skolen er indtaget. Men så bliver hver en kvadratmeter også brugt og hver en mulighed grebet.

Emneuge

Hvert år afholder vi også en emneuge for 3.–8. klasse.

Emnet skifter fra år til år. Skolens lærere planlægger en uge hvor skema og fag brydes op, og programmet tager udspring i et fælles emne. Eleverne arbejder på tværs af alle årgange.

Indskolingen har samtidig en teateruge. Stykket der opføres er skrevet af lærerne med inspiration fra fortællinger og myter, litteratur og film. Det afsluttes med forestilling for forældre om torsdagen og dagen efter for skolens øvrige elever.

Endelig er der 9. klasserne, som har faguge. De forbereder sig til de forestående 9. klasseprøver med særlig vægt på det skriftlige arbejde.

På-tværs-uge

I uge 47 afholder vi ’på-tværs-uge’. Det er en uge, hvor klasserne arbejder på tværs. Det giver mulighed for at sammensætte andre elevgrupper end sædvanligt og udnytte lærerressourcerne anderledes.

De to 8. klasser har som opgave at gennemføre et kulturprojekt, afsluttende med en forestilling for forældre og ­skolens elever.

De to 7. klasser arbejder sammen og har ofte gæsteelever på besøg. På mellemtrinnet er der mulighed for at lave projekter, hvor klasserne arbejder på tværs. Tilsvarende har indskolingen en uge til at sætte fokus på et indskolingsemne. Samlet set er det en uge med mange spændende aktiviteter, og hvor skolen sprudler af liv og engagement.

9. klasserne er altid i erhvervspraktik i denne uge.

Motionsløb, idrætsdage cykeldage

Vi afholder idrætsdage for alle klasser og deltager i Skolernes Motionsløb i efteråret. 5. klasse er med til Skolernes Cykeldag i juni måned sammen med alle andre 5. klasser i kommunen. Denne dag er arrangeret i samarbejde med Gentofte Kommunes trafikråd og Nordsjællands Politi.

Juleafslutning

Der er tradition for at gøre noget særligt i dagene op til jul. Skolen pyntes op. Morgensang krydres med historier. De yngste klasser går til julegudstjeneste i Vangede Kirke.

Sidst men ikke mindst holder vi juleafslutning i salen med Luciaoptog, krybbespil, sange, besøg af julemanden, nissefabrik, storekor og overrækkelse af julehistorier skrevet af eleverne i 5. klasse til deres "lille ven" i begynderklassen.

Fastelavn og elevfest

Fastelavn er og bliver et tilløbsstykke. Der bliver danset og festet, inden kattekonger og kattedronninger bliver fundet. Elever og lærere er festligt udklædte, fastelavnsboller er bagt og bliver spist, og tønder hængt op og tømt for indhold.

De store elever holder en fest for alle fra 6. til 9. klasse. Det er elevrådet, der planlægger og arranger festen. Der er arrangeret underholdning og diverse nomineringer. De enkelte klasser kommer med forret, hovedret, dessert eller chips til fælles spisning. Alle er udklædte og i festtøj. Det er hyggeligt og rart at deltage i – også som voksen.

Afslutningsgilde (lagkagegilde)

Der afholdes afslutningsgilde for skolens afgangsklasser. Gildet arrangeres af forældrene i klassen i samarbejde med klassens lærere. Oprindeligt var det skolens rengøringsdame, der fandt på det (tilbage i 1950) og havde lavet en stor lagkage til børnene. Deraf navnet lagkagegilde.

Lejrskoler

Klasserne tager på lejrskole godt og vel hvert andet år. De yngste elever i foråret og de ældste i efteråret. Begynderklassen er på en kort lejrtur hvert år. I 9. klasse går turen ofte til udlandet.

Grønne dage

I de år hvor 1.-4. klasse ikke har lejrskole har de grønne dage i juni måned. Det er en uge med mange aktiviteter uden for skolen. I skoven, i byen, ja kun fantasien sætter grænser, og ugen er fyldt med aktiviteter, der har med natur, kultur og bevægelse at gøre.