image

busses skole

tilbud efter skoletid 

SFO-ordning

For begynderklasse - 2. klasse går eleverne i minibussen (SFO), og i 3. - 5. klasse går eleverne i bussen (fritidsklub). Både Minibussen og Bussen bruger lokaler på skolen. Alle elever der er indskrevet på skolen, er automatisk også tilmeldt skolens fritidsordning.

musikkreds

Desuden er der tilbud om musikundervisning i musikkredsen, som holder til på skolen om eftermiddagen efter endt undervisning. Musikkredsen er åben for alle børn og unge under 25 år, der ønsker at lære spille et instrument.

Se musikkredsens hjemmesiden for yderligere oplysninger.

fodboldklub - GVI

Fodboldklubben GVI ligger blot 500 m fra skolen. Herudover gør skolens elever brug af alle de andre gode fritidstilbud kommunen/kommunerne udbyder. 

karate og dans

Der er tilbud om karateundervisning og dans til alle børn som ekstra aktivitet på skolen

løbetræning

Der er tilbud om løbetræning tre gange om ugen efter skoletid til alle elever på skolen. Børn og unge, der ikke er elever på skolen, er velkommen til at deltage mod en symbolsk betaling (30 kr./mdr.).