image

busses skole

indmeldelse/indskrivning

Indmeldelse sker elektronisk her på skolens hjemmeside. Med de børn der tilbydes en plads på skolen, afholdes der indskrivningssamtaler før skoleoptagelse og skolestart.

indskrivning

Ønsker du at få dit barn indskrevet på Busses Skole, skal du gå til opskrivning af ny elev her. Du skal have alle oplysninger om barnet klar, inden du går i gang (navn, cpr-nr., adresse osv.).

indmeldelsesgebyr

Efter udfyldelse af indmeldingsblanketten, skal der udskrives og indsendes en underskrevet kopi til skolen og indbetales et administrationsgebyr på kroner 100,00 til skolens konto:

Danske Bank: reg.nr. 4190  konto  0011195180 eller til
MobilePay: 40 22 00 54 (Busses Skole)

Skriv i overførslen: indmeldelse/barnets fulde navn
Underskrevet indmeldelsesblanket sendes til Busses Skole, Mosebuen 1, 2820 Gentofte.
Ved eventuel senere framelding tilbagebetales gebyret ikke.

tilsagn om optagelse

Endelig tilsagn om optagelse på skolen er betinget af, at forældrene deltager i et orienterende møde før skoleårets start, og at der er plads i den pågældende klasse. Børn, der indmeldes i skolen kommer inden optagelse til en samtale på skolen. Formålet med samtalen er at orientere gensidigt og blive afklaret om barnets indskrivning i den pågældende klasse – modenhedsmæssigt og socialt.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os, hvis du har flere spørgsmål.


Med venlig hilsen

Busses Skole

 

>>>>>>>>>>>>link til opskrivning<<<<<<<<<<<<